HomeΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΗ σφαγή της Γύρας -βίντεο

Η σφαγή της Γύρας -βίντεο

Θλίψη, οργή και αγανάκτηση προκαλεί μια νέα καταστροφή που συντελέστηκε στο δρόμο της Γύρας.

Ένας δρόμος κατάφυτος και καταπράσινος. Στολίδι και καμάρι. Ένας δρόμος περιπάτου χειμώνα καλοκαίρι σε μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Natura, ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Η φύση τα τελευταία χρόνια είχε την ατυχία να ευνοήσει την περιοχή. Τα δέντρα μεγάλωσαν. Τα κλαδιά εμπόδιζαν εν μέρει το δρόμο. Αντί να ομορφοκλεδευτούν με σεβασμό και προσοχή, δολοφονήθηκαν στην κυριολεξία.

Οι αρμόδιοι στις 17/1/2019, χωρίς ίχνος συναίσθησης και ντροπής, έβαλαν τον «καταστροφέα» και κατακρεούργησε τα δέντρα. Ζημία ανυπολόγιστη για την μελλοντική τους ανάπτυξη. Μια πληγή για την ποιότητα και την αισθητική της περιοχής.

Στη συνέχεια και μετά τον σχετικό θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, έκοψαν αβέρτα τα δέντρα που είχαν καταστρέψει, από τη ρίζα, για να κρύψουν το κακό, προκαλώντας μια δεύτερη καταστροφή.

Λήψη βίντεο, 18/1/2019
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν έχουν ημερομηνία 1/2/2019.

Προηγουμενο αρθρο
Ιδρυτική διακήρυξη Δημοτικής παράταξης Μεγανησίου «Ενωτική Αναγέννηση»
Επομενο αρθρο
Οι γλάροι ως... οικόσημα στον καταπέλτη του παλιού περάματος

2 Σχόλια

 1. Άγγελος Σταγιάνος
  3 Φεβρουαρίου 2019 at 21:01 — Απάντηση

  Δεν υπάρχουν λόγια…, αλλά έρχεται και δένει με τα τροχόσπιτα, τ΄αποφάγια και τα σκουπίδια που θα έχουμε σε λίγο καιρό…. Πάντως υπάρχει σήμα ΄΄απαγορεύεται η διέλευση΄΄(σε κάποιο σημείο). ΄΄ Το μαγαζί είναι των αρχών και των τύπων…
  ΄΄

 2. ΦΩΤΗΣ Ν.ΓΑΖΗΣ
  1 Φεβρουαρίου 2019 at 17:19 — Απάντηση

  ΔΈΝ ΈΊΝΆΊ ΠΡΏΤΉ ΦΌΡΆ ΠΌΎ ΒΛΈΠΌΎΜΈ ΆΎΤΉ ΤΉΝ ΆΠΆΡΆΔΈΚΤΉ ΈΝΈΡΓΈΊΆ ΚΆΊ ΒΈΒΆΊΆ ΤΉΝ ΈΊΚΌΝΆ ΠΌΎ ΆΦΉΝΈΊ ΠΊΣΏ ΤΌΎ Ό ΚΆΤΆΣΡΌΦΈΆΣ .ΤΌ ΈΧΌΎΜΈ ΔΈ ΣΎΖΉΤΉΣΈΊ ΚΆΊ ΜΈ ΤΌΝ ΎΠΈΎΘΎΝΌ ΤΌΎ ΔΉΜΌΎ ΈΊΧΈ ΣΎΜΒΈΊ ΜΈ ΤΆ ΚΎΠΆΡΊΣΊΆ ΚΆΤΆ ΜΉΚΌΣ ΤΌΎ ΔΡΌΜΌΎ ΆΠΌ ΦΡΎΊΆ ΓΊΆ ΠΈΎΚΌΎΛΊΆ ΤΆ ΈΊΧΈ ΚΆΤΆΚΡΈΌΎΡΓΉΣΈΊ ΣΤΉΝ ΚΎΡΊΌΛΈΞΊΆ. ΠΌΣΌ ΔΎΣΚΌΛΌ ΈΊΝΆΊ ΝΆΧΡΉΣΊΜΌΠΌΊΉΣΌΎΜΈ ΈΝΆ ΆΛΎΣΌΠΡΊΌΝΌ Ό ΚΆΤΆΣΤΡΌΦΈΆΣ ΔΈΝ ΈΝΔΈΊΚΝΈΊΤΆΊ ΓΊΆ ΜΈΓΆΛΆ ΚΛΆΔΊΆ ΈΊΝΆΊ ΓΊΆ ΘΆΜΝΌΎΣ .ΈΊΛΚΡΊΝΆ ΛΎΠΆΜΆΊ ΈΊΜΆΣΤΈ ΘΛΊΒΈΡΌΊ ΔΊΆΧΈΊΡΊΣΤΈΣ ΈΝΌΣ ΜΌΝΆΔΊΚΌΎ ΤΌΠΊΌΎ ΤΌ ΌΠΌΊΌ ΚΆΤΆΣΤΡΈΦΌΎΜΈ ΧΏΡΊΣ ΔΈΎΤΈΡΉ ΣΚΈΨΉ ΚΆΊ ΧΏΡΊΣ ΚΆΜΜΊΆ ΈΝΌΧΉ .

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *