HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟρίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

A. Oρίζουµε Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Λευκάδας µε θητεία από 4.12.2014 έως 28.2.2017, µεταβιβάζοντας
σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητές µας, όπως παρακάτω:

DSCN98011. Φίλιππα Γεώργιο του Αλέκου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήµαρχο χωρίς αντιµισθία της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου και του µεταβιβάζουµε κατά τόπο τις παρακάτωαρµοδιότητες:

 • την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτικήΕνότητα
 • τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική  Ενότητα
 • την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπώνδιοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της∆ηµοτικής Ενότητας
 • τη συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπουςΤοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
 • την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
 • την ευθύνη σε θέµατα ύδρευσης / άρδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου
 • Ο ανωτέρω θα έχει καθ’ ύλην την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των ευρωπαϊκών προγραµµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης καιΠληροφορικής
 • υπεύθυνος σε θέµατα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου

DSCN27212. Kούρτη Φίλιππο του Eυσταθίου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήµαρχο χωρίς
αντιµισθία και του µεταβιβάζουµε καθ ύλην την παρακάτω αρµοδιότητα:

 • την ευθύνη γενικότερα για όλα τα θέµατα παιδείας και ειδικότερα την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Γραφείου Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Πολιτισµού, πλήν αρµοδιοτήτωνΠολιτισµού, του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου

Β. Ορίζουµε τον Παπαδόπουλο Ανδρέα του Ιωάννη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλµένο Σύµβουλο, χωρίς αντιµισθία µε θητεία από 4.12.2014 έως και την 28.2.2017 και του αναθέτουµε κατά τόπο, την εποπτεία και τον συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου µε δικαίωµα υπογραφής, ως ακολούθως:

 •   την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών
 •   την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 •   τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
 •   τη συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
 • την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να τουµεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος.
 • την Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σφακιωτών

DSCN2729Ορίζουµε τον Γαζή Πάνο του Αιµίλιου, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλµένο Σύµβουλο, χωρίς αντιµισθία µε θητεία από 4.12.2014 έως και την 28.2.2017 και του αναθέτουµε,την εποπτεία και τον συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου µε δικαίωµα υπογραφής, ωςακολούθως:

 •   την ευθύνη για τα θέµατα Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
 • την ευθύνη για θέµατα που αφορούν στη σχέση ∆ήµου – Εκκλησίας.

DSCN2510Αναθέτουµε στον Εντεταλµένο Σύµβουλο Βλάχο Ευστάθιο του Ιωάννη επιπλέον των αρµοδιοτήτων του και την ευθύνη για την καταγραφή της ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας του τµήµατος Εσόδων Περιουσίας & Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Γ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ

Προηγουμενο αρθρο
Γιώργος Ανδρέου και Ρίτα Αντωνοπούλου στην ARTηρια
Επομενο αρθρο
«Γαλιλαία των εθνών...»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *