HomeΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΟ δρόμος προς τους Εγκρεμνούς περνάει μέσα από τα … παλιά μονοπάτια!!

Ο δρόμος προς τους Εγκρεμνούς περνάει μέσα από τα … παλιά μονοπάτια!!

Η τεχνική έκθεση (μελέτη) που συνάχτηκε για την κατασκευή του δρόμου προς την παραλία των Εγκρεμνών είναι … μια από τα ίδια! Τη δημοσιεύουμε γιατί πιστεύουμε πως πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τι ακριβώς θα κατασκευαστεί. Με δυο λόγια μπορούμε να πούμε, ότι αυτό που θα κατασκευαστεί σε γενικές γραμμές, είναι, ό,τι υπήρχε πριν το σεισμό.

Διαβάζοντας τη μελέτη, το όνομα του Τοπογράφου μηχανικού (σελ.6), μας φάνηκε γνωστό. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που ο Δήμος με απευθείας ανάθεση, του όρισε να συντάξει μελέτη για τα παλιά μονοπάτια της Λευκάδας, έναντι 15 χιλ. ευρώ. Δες [ΕΔΩ]. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και για τους γνωρίζοντας από παλιά μονοπάτια, ήταν μάλλον άχρηστη. Υπήρχε πληρέστερη και χωρίς κανένα κόστος μελέτη, από το 2011. Είναι μάλιστα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.[ΕΔΩ]. Ο Δήμος σε ερώτηση στο ΔΣ, απάντησε, πως δεν την γνώριζε!!

Διαβάστε ορισμένα αποσπάσματα της μελέτης:

1

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε για την διερεύνηση και προσδιορισμό των τεχνικών επεμβάσεων, που είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για την ταχεία αποκατάσταση της πρόσβασης στις παραλίες Εγκρεμνών και Γιαλού, μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια της ολοκλήρωσης των έργων προ της επόμενης θερινής τουριστικής περιόδου.

Αποκατάσταση βατότητας της οδού με βελτιστοποίηση (κατά το δυνατόν) των συνθηκών ασφάλειας κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης των χρηστών της οδού

Επίτευξη επιπέδου ασφάλειας (ευστάθειας) της οδού τουλάχιστον ίδιο με αυτό προ του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού και τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση της κατά το δυνατόν αναβάθμισης της προστασίας της οδού από καταπτώσεις (λιθοπτώσεις, βραχοπτώσεις, κατολισθήσεις πρανών, κλπ) τόσο υπό στατικές συνθήκες όσο και υπό συνήθεις σεισμούς για την περιοχή.

Λόγω της αναγκαστικής διέλευσης των οδών πρόσβασης προς τις παραλίες Εγκρεμών και Γιαλού διαμέσου της ζώνης των σημαντικών νεοτεκτονικών ρηγμάτων που διαμορφώνουν το πολύ απότομο πρανές της δυτικής ακτής του νοτίου τμήματος της Νήσου Λευκάδας, δεν υπήρχε δυνατότητα σχεδιασμού των υφιστάμενων οδών με τους διεθνώς αποδεκτούς συντελεστές ασφαλείας και, βεβαίως, δεν υπάρχει ούτε σήμερα δυνατότητα αποκατάστασής τους με τους διεθνώς αποδεκτούς συντελεστές ασφαλείας χωρίς πολύ σημαντικά έργα αντιστήριξης και υποστήριξης, που υπερβαίνουν κατά πολύ την χρηστική σημασία της συγκεκριμένης οδού.

Κατά τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες επεμβάσεις–έργα θα είναι «σωστικού» χαρακτήρα, με σκοπό την διασφάλιση της ευστάθειας της οδού υπό στατική φόρτιση και υπό συνήθεις μικρούς σεισμούς και την προστασία της οδού από συνήθεις λιθοπτώσεις.

Τα έργα αποκατάστασης της οδού θα έχουν σκοπό την ταχεία αποκατάσταση της οδού (προ της επόμενης θερινής περιόδου) στις συνθήκες ασφάλειας προ του σεισμού της 17/11/2015, με κάποιες βελτιώσεις κυρίως όσον αφορά στην προστασία έναντι λιθοπτώσεων από τα ανάντη, ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας του έργου και κάποιες βελτιώσεις της βατότητας όπου τούτο είναι δυνατόν με μικρές τεχνικές επεμβάσεις.

Τα έργα (άμεσες επεμβάσεις) δεν θα προστατεύουν (και δεν δύνανται να προστατεύσουν χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ την χρηστική σπουδαιότητα της οδού) από αστοχίες πρανών σε περίπτωση μεγάλων σεισμών (αντίστοιχων με τον σεισμό της 17/11/2015), ούτε από σημαντικές λιθοπτώσεις και βραχοπτώσεις που προέρχονται από το κατακερματισμένο πρανές που εκτείνεται σε μεγάλα ύψη ανάντη της οδού. Σημειωτέον ότι, ακόμη και εάν ήταν τεχνικώς και οικονομικώς εφικτά, εκτεταμένα τεχνικά έργα στην συγκεκριμένη περιοχή είναι πιθανώς μή αποδεκτά από περιβαλλοντική άποψη.

Πέραν των ανωτέρω, που αφορούν στις βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις για την άμεση επαναλειτουργία της οδού πρόσβασης στην παραλία και περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας, είναι σκόπιμο να εκπονηθεί ειδική μελέτη, που να αξιολογεί το επίπεδο επικινδυνότητας (από βραχοπτώσεις και κατολισθήσεις) των πρανών, για τους χρήστες της οδού αλλά και της παραλίας, και να προτείνει μέτρα και έργα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων ή τον περιορισμό τους σε αποδεκτό βαθμό. Συγχρόνως, η ειδική αυτή μελέτη θα πρέπει να συμπεριλάβει και ένα Σχέδιο (εφόσον θεωρηθεί αναγκαίο) για τον τρόπο εκκένωσης της παραλίας στο ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού και πιθανώς επακόλουθου τσουνάμι.

Τα έργα δεν προστατεύουν (και δεν δύνανται να προστατεύσουν χωρίς εκτεταμένα τεχνικά έργα που υπερβαίνουν κατά πολύ την χρηστική σπουδαιότητα της οδού) από αστοχίες πρανών σε περίπτωση μεγάλων σεισμών (αντίστοιχων με τον σεισμό της 17/11/2015) ούτε από σημαντικές λιθοπτώσεις και βραχοπτώσεις που προέρχονται από το κατακερματισμένο πρανές ανάντη της οδού.

Αντιθέτως, τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν (στις θέσεις αστοχιών) :
Εφαρμογή διατομής συνολικού πλάτους 5.00μ. (4.00μ. οδόστρωμα και 0.50 ερείσματα εκατέρωθεν), ώστε αφενός να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η διεύρυνση του ανάντη ορύγματος και αφετέρου να περιορισθεί ο κίνδυνος κατολίσθησης ή υποσκαφής του κατάντη πρανούς της οδού.

Το πλάτος του καταστρώματος της οδού είναι συνολικά 5μ. (4,00μ. οδόστρωμα και ερείσματα 2×0,50μ.). Θα λειτουργεί όπως η υφιστάμενη οδός προ του σεισμού της 17/11/2015. επιτρέποντας δηλαδή την με χαμηλή ταχύτητα διασταύρωση των αντιθέτως κινουμένων οχημάτων. Η κατακόρυφη σήμανση (όπως προβλέπεται από την παρούσα μελέτη) θα επισημαίνει το χαμηλό όριο ταχύτητας.
Για την εξυπηρέτηση της έκτακτης στάσης των οχημάτων ή και αναστροφής σε έκτακτο γεγονός, προβλέπεται η αξιοποίηση των δημιουργούμενων πλατυσμάτων με την κατάλληλη μετάθεση των στηθαίων προς τα κατάντη μακρύτερα από το όριο της ασφάλτου.

Προβλέπονται πινακίδες αναγγελίας κινδύνου για την κυκλοφορία και ρυθμιστικές (ορίου ταχύτητας), ώστε να εφιστάται η των χρηστών της οδού για τους κινδύνους που υπάρχουν. Προ των ελιγμών προβλέπονται Πινακίδες προειδοποίησης επικίνδυνων καμπυλών και επισήμανσή τους (πινακίδες Π-75).

Στην διασταύρωση της αποκαθιστούμενης οδού πρόσβασης με την Επαρχιακή Οδό, πρέπει να εγκατασταθεί δίγλωσση πληροφοριακή πινακίδα, που θα ενημερώνει τους χρήστες για τo είδος της οδού, την απόσταση μέχρι την παραλία, καθώς και για την επικινδυνότητα κατολι- σθήσεων και βραχοπτώσεων σε ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού. Επίσης θα πρέπει να απαγο- ρεύεται η είσοδος βαρέων οχημάτων (φορτηγών, λεωφορείων, τροχόσπιτων κ.λπ.).Το τυπικό κείμενο θα έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ – ΣΤΕΝΗ ΟΔΟΣ ΕΠΙ ΜΗΚΟΥΣ 1200m – ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΤΟΝΩΝ
CAUTION : HIGH ROCKFALL DANGER IN CASE OF AN EARTHQUAKE – NARROW ROAD ALONG 1200m – NO ENTRY OF VEHICLES OVER 2 TONS

3

Η τεχνική έκθεση κατασκευής των δρόμων Εγκρεμνών και Γιαλού είναι ένα μεγάλο αρχείο το οποίο λόγω του όγκου του, δεν είναι δυνατόν να «ανέβει» στη σελίδα. Αφαιρέσαμε τις φωτογραφίες και διατηρήσαμε ολόκληρο το κείμενο. Διαβάστε τη μελέτη [ΕΔΩ].

Προηγουμενο αρθρο
ΣΥ.ΝΕ.ΒΟ.Λ: Λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 29 Ιουλίου
Επομενο αρθρο
Σκουπίδια, πολλά σκουπίδια και στο Φτερνό

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *