HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣεβαστή Ρεκατσίνα: Το επιδιωκόμενο δεν ήταν ο εντοπισμός ΧΥTΥ αλλά ο Αμμόκαμπος

Σεβαστή Ρεκατσίνα: Το επιδιωκόμενο δεν ήταν ο εντοπισμός ΧΥTΥ αλλά ο Αμμόκαμπος

ΣΕβαστηΗ συνέντευξη του μελετητή κ. Χρ. Τσιλιγιάννη στις 16 Ιουλίου στον PRISMA 91,6 έδωσε τις απαντήσεις που ποτέ δεν πήραμε στα δύο προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια κατά τη συζήτηση των θεμάτων σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων της Λευκάδας και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής του Υπολείμματος (ΧΥΤΥ) που επέλεξε να εγκαταστήσει η δημοτική μας αρχή στον Αμμόκαμπο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Τσιλιγιάννη η μελέτη που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος μας για την κατασκευή της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ) στη θέση του σημερινού σκουπιδότοπου της πόλης της Λευκάδας, έχοντας μεταξύ άλλων εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό υλοποίησης και τις εγκριτικές αποφάσεις των ΔΣ των Δήμων Λευκάδας και Ακτίου – Βόνιτσας για εγκατάσταση του απαιτούμενου ΧΥΤΥ στον σημερινό Χώρο Υγειονομικής Ταφή Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Βόνιτσας μπορεί να αποτελέσει μια άριστα τεκμηριωμένη πρόταση που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της κατασκευής του.

«… η λύση της συνέργειας με τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας είναι πιο γρήγορη λύση, καθώς αποτελεί μια εφικτή λύση που άμεσα μπορεί να υλοποιηθεί ..» αναφέρει επ’ ακριβώς ο μελετητής και προσθέτει σχετικά με αυτή τη λύση “… είναι θετικό το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 1ης Ιουλίου.” …

Έχοντας δηλαδή, η δημοτική μας αρχή, τη δυνατότητα να διεκδικήσει την χρηματοδότηση κατασκευής του έργου δεν επέλεξε να προχωρήσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (Τ.Σ.Δ.) Αποβλήτων του Δήμου ακολουθώντας την προβλεπόμενη από αυτό πρώτη επιλογή της ΣΥΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ λύσης με τη Βόνιτσα.

“Ανέθεσαν” τη μελέτη με τίτλο «Εντοπισμός και Αξιολόγηση θέσης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας εντός του Δήμου Λευκάδας» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) προκειμένου έναντι =20.000,00= ευρώ να υποδείξει τον ΑΜΜΟΚΑΜΠΟ της Εγκλουβής.

Με την κήρυξη του νησιού σε έκτακτη ανάγκη να φαντάζει ως ένα ατράνταχτο επιχείρημα, η μεγάλη έκταση της περιοχής του Αμμόκαμπου και οι τεράστιες, εξαιτίας της χρόνιας αμμοληψίας, κοιλότητές της προσέφεραν στους εμπνευστές του εγχειρήματος αφενός μεν την άμεση απόρριψη των ανεπεξέργαστων απορριμμάτων μας αφετέρου δε με την υπόδειξή του για την κατασκευή ΧΥΤΥ επιτύγχαναν να καλύψουν τις ανάγκες του νομού μας για τα επόμενα τριάντα και πλέον χρόνια.

Για το λόγο αυτό επέλεξαν να τροποποιήσουν και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (Τ.Σ.Δ.) προωθώντας για ψήφιση στο Δημ. Συμβ. της 1ης/07/2016 ως 1ο θέμα την “Απόφαση για τροποποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας”. Τροποποίηση που σύμφωνα με την εισήγηση αφαιρούσε τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ λύση του ΧΥΤΥ της Βόνιτσα και πρόκρινε μόνο την ΑΥΤΟΝΟΜΗ λύση που προβλέπει την κατασκευή της ΜοΠΑΚ και του ΧΥΤΥ εντός του νησιού της Λευκάδας.

Σε όσους ίσως έσπευσαν να διαρρήξουν τα ιμάτιά τους λέμε ότι ο Δήμος της Λευκάδας έχοντας στη διάθεσή του σωρεία μελετών που έναντι χιλιάδων ευρώ έχουν εκπονηθεί κυρίως από τον πρώην σύνδεσμο καθαριότητας Δήμων και κοινοτήτων Λευκάδας με βαθμολογημένες και αξιολογημένες όλες τις κατά καιρούς υποδειχθείσες περιοχές του νησιού μας (Περδικοφωλιές, Μπαμπάκια, Περιστέρι, Ακόνι, Λιανοσκάλια, Πύργος κ.λ.π). φάνταζε ρεαλιστικό και συγχρόνως οικονομικότερο να προέβαινε σε επικαιροποίηση κάποιων εξ αυτών προκειμένου το Ε.Μ.Π. να εντόπιζε την καταλληλότερη θέση για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. αν αυτό ήταν το επιδιωκόμενο.

Επειδή όμως το επιδιωκόμενο δεν ήταν ο εντοπισμός αλλά ο … ΑΜΜΟΚΑΜΠΟΣ που ποτέ κατά το παρελθόν δεν είχε υποδειχθεί και εξ’ αιτίας αυτού δεν είχε αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σε καμία από τις μελέτες που διέθεταν επέλεξαν το εγκυρότερο … πλυντήριο.

Όταν το ΕΜΠ ολοκλήρωσε την “μπουγάδα” παραδίδοντας το 2ο Παραδοτέο, χωρίς να ρίξουν ούτε μια ματιά στο περιεχόμενό του (ποιος ο λόγος άλλωστε ; παρέλαβαν ότι παρήγγειλαν. Τον τίτλο του ΕΜΠ και τον … Αμμόκαμπο) το προώθησαν με συνοπτικές διαδικασίες για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 1ης/07/2016. (αριθμός θέματος 8 ).

Εξαιτίας της υποχρέωσης να κληθεί και να ψηφίσει στη συνεδρίαση του ΔΣ και ο πρόεδρος της Εγκλουβής κ. Ηλίας Κούρτης (για να είναι νόμιμη η λήψη της απόφασης) τον κάλεσαν και του έδωσαν για ενημέρωση τη μελέτη του ΕΜΠ οπότε η “δουλειά” άρχισε να χαλάει. Με τις αποκαλύψεις για τα τρωτά της διαδικασίας ανάθεσης, τις εξόφθαλμες παραλήψεις και τα λάθη της μελέτης και τον μεγάλο αριθμό των αγανακτισμένων συνδημοτών στην αίθουσα ο εισηγητής και του 1ου θέματος κ. Ευστάθιος Βλάχος πριν την έναρξη της συζήτησής του τροποποίησε την αρχική εισήγηση προσθέτοντας σαν δεύτερη εναλλακτική επιλογή και τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ λύση του ΧΥΤΥ της Βόνιτσας.

Εξέλιξη που επιτρέπει βέβαια στον κ. Τσιλιγιάννη αναφερόμενος σχετικά να λέει ότι “… είναι θετικό το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 1ης Ιουλίου.” κυρίως όμως εξέλιξη, που απέτρεψε την κατεδάφιση της επί σειρά ετών προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος της επεξεργασίας των απορριμμάτων μας.

Σε διαφορετική περίπτωση η ψήφιση του θέματος με την αρχική εισήγηση πέραν του γεγονότος ότι για να επανερχόταν για λήψη νέας … τροποποιητικής απόφασης στο Δ.Σ. απαιτούνταν να παρέλθουν κάποιοι μήνες και να έχουν προκύψει σημαντικά δεδομένα που να δικαιολογούν την εκ νέου συζήτηση και λήψη αυτής. Κυρίως όμως η ζημιά θα ήταν ίσως μη αναστρέψιμη καθώς ήδη και μετά τις λευκαδίτικες εξελίξεις οι αιτωλοακαρνάνες γείτονές μας απευθυνόμενοι στο … μητροπολιτικό τους Μεσολόγγι έχουν προσθέσει στο δικό τους Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ως εναλλακτική λύση τη ΜοΠΑΚ Μεσολογγίου.

Γνωρίζοντας ότι στο παρελθόν πολλές προσπάθειες για κατασκευή ΧΥΤΑ ή και ΧΥΤΥ στο νησί της Λευκάδας δεν ευοδώθηκαν για πολλούς και γνωστούς λόγους καλό είναι η δημοτική μας αρχή να κρατάει μικρό καλάθι. Ο κ. Τσιλιγιάννης στη συνέντευξή του αναφέρθηκε σχετικά λέγοντας ότι υπήρξε περίπτωση συγκεκριμένης θέσης, που προκρίθηκε στο παρελθόν μετά από αξιολόγηση και μια σχετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για αναβολή λήψης απόφασης, είχε σαν αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης για κατασκευή όχι μόνο ΧΥΤΑ, αλλά και μονάδα ανακύκλωσης που θα ήταν ένα πρωτοποριακό έργο για τη Λευκάδα όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η επιδίωξη της χρηματοδότησης της ΜοΠΑΚ και η υιοθέτηση της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ λύσης του ΧΥΤΥ της Βόνιτσας αξίζει και πρέπει πιστεύουμε να τεθεί ως ο κύριος στόχος με τεράστια περιβαλλοντικά και λοιπά οφέλη για το νομό μας αφού και εφόσον υλοποιηθεί.

Γνωρίζοντας συγχρόνως ότι στο μέλλον τα έργα επεξεργασίας ΧΥΤΥ θα γίνουν ανταποδοτικά και η χρηματοδότηση της κατασκευής τους δεν θα υφίσταται για πολύ ακόμη η επιδίωξη της κατασκευής ενός επιπλέον ΧΥΤΥ στην περιοχή μας πέραν αυτού της Βόνιτσας αξίζει να επιδιωχθεί από μέρους της δημοτικής αρχής.
Το ΕΜΠ άλλωστε όπως αποφασίστηκε στο Δ.Σ. θα εκπονήσει νέα σχετική μελέτη. Έχουμε λοιπόν την άποψη ότι, αφού η αμοιβή του επαναπροσδιορισθεί στο ίδιο αρχικό ποσό των =20.000,00= ευρώ καθόσον πρόκειται για επικαιροποίηση των υπαρχουσών ουσιαστικά και όχι για εκπόνηση νέας μελέτης (πέραν του ορίου που ο νόμος θέτει για την απευθείας ανάθεσή της), οφείλουμε να του επιτρέψουμε αυτή τη φορά να υποδείξει τις καταλληλότερες στο νησί περιοχές που από τεχνικής και μόνο απόψεως πληρούν τα κριτήρια που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Στη συνέχεια και αν το έδαφος αποδειχθεί πρόσφορο η δημοτική αρχή κάνοντας την πολιτική επιλογή της ας δοκιμάσει και την αντοχή της στο όποιο πολιτικό βάρος επωμισθεί εξαιτίας αυτού. Χωρίς να παραγνωρίζει ωστόσο ότι το ζητούμενο δεν είναι η αντοχή στα … βάρη αλλά η κοινωνική αποδοχή και αυτή δυστυχώς μάλλον δεν υφίσταται.-

Σεβαστή Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα
πρώην δήμαρχος Καρυάς

Προηγουμενο αρθρο
Η απίστευτη πατέντα Κρητικού ξενοδόχου που κάνει τον γύρο του διαδικτύου!
Επομενο αρθρο
Συμμετοχή του Ναυτικού Ομίλου στο Πανελλήνιο των LASER 4.7

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.