HomeΕΛΙΞΗΡΙΑ ΜΝΗΜΗΣΥποδοχή του Βενιζέλου εις Λευκάδα και Πρέβεζαν το 1928

Υποδοχή του Βενιζέλου εις Λευκάδα και Πρέβεζαν το 1928

Κατά την απογραφή του 1928 το ελληνικό κράτος έχει φτάσει περίπου τις σημερινές του διαστάσεις. Συγκεκριμένα συμπεριλάμβανε την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τα Νησιά του Αιγαίου, τα Νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, πλην των Δωδεκάνησων που τελούσαν υπό Ιταλική κατοχή.

Στις 5 Ιουλίου 1928 παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ζαΐμη. Ο Βενιζέλος έγινε πρωθυπουργός και προκήρυξε εκλογές για τις 19 Αυγούστου 1928. Στις 23 Ιουλίου 1928 ξεκίνησε η προεκλογική μάχη με την ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Η προεκλογική περίοδος σημαδεύεται από την απαγωγή δύο υποψηφίων του Καφανταρικού κόμματος στα Ιωάννινα από ληστές, του πρώην υπουργού Αλέξανδρου Μυλωνά και του Αλέξανδρου Μελά από την ληστρική ομάδα του Τάκη Κουμπή, ο οποίος ζητούσε για λύτρα το ποσό των έξι εκατομμυρίων δραχμών.

Τις εκλογές κέρδισε το Κόμμα των Φιλελευθέρων που πήρε τις 228 από 250 έδρες της Βουλής, Απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, ο Βενιζέλος προχώρησε στην αναδιοργάνωση της οικονομίας και την αποκατάσταση των προσφύγων. Και δημιούργησε συνθήκες φιλίας με την Ιταλία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ουγγαρία και την Αυστρία, ενώ έκανε τολμηρό άνοιγμα προς την Τουρκία.

Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο Βενιζέλος μεταβαίνοντας με το πλοίο «Ατρόμητος» στην Πρέβεζα, σταμάτησε για λίγο στη Λευκάδα, χωρίς να κατέβει από το πλοίο, όπου έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους Λευκαδίτες.

Ας διαβάσουμε την περιγραφή που κάνει η εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών» στις 5 Αυγούστου 1928.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΝ


ΠΡΕΒΕΖΑ. Κατόπιν λαμπρού ταξειδίου με τον «Ατρόμητον», ο κ.Βενιζέλος συνοδευόμενος υπό του υιού του κ. Σοφοκλή, του υπουργού των εσωτερικών κ. Καραπάνου, του υποψηφίου του συνδιασμού Περβέζης κ. Κοκκινάτου και της λοιπής ακολουθίας του, έφθασε την 7ην πρωινήν εις Λευκάδα.

Αι εκδηλώσεις υπέρ του κ. Βενιζέλου ήρχισαν από χθες το απόγευμα κατά την διέλευσην από της διώρυγος της Κορίνθου, όπου οι χωρικοί παρατεταγμένοι εις τας πλευράς και κρατούντες ποτήρια γεμάτα κρασί εφώναζον: «Στην υγειά σου Βενιζέλε».

Ανάλογοι εκδηλώσεις εσημειώθησαν σήμερον την πρωίαν όταν ο «Ατρόμητος» διήρχετο το στενόν «Αυλάκι» της Λευκάδος. Οι κάτοικοι της Λευκάδος συγκεντρωθέντες κατά μήκος της παραλίας τον υπεδέχθησαν ενθουσιωδώς. Πριν ακόμα αγκυροβολήση το πλοίον, ήρχισσαν ανερχόμενοι πλείστοι πολίται, ίνα χαιρετίσουν τον κ.Βενιζέλον όστις τους εδέχθη εις το κατάστρωμα υπερπληρωθέν κόσμου.

Ο πρώην νομάρχης κ.Κτενάς ωμίλησεν εξ ονόματος του λαού της Λευκάδος ειπών, ότι εκπληρούται ο διακαής πόθος των Λευκαδίων, οίτοινες ευγνωμονούν τον κ. Βενιζέλον διότι εδέχθη να διακόψη το ταξείδιόν του ίνα δεχθή τας εκδηλώσεις της αφοσιώσεώς των.

Η Λευκή Λευκάς, εξηκολούθησεν ο κ. Κτενάς, ήτις με πολλάς θυσίας των τέκνων της ηκολούθησε τον κ. Βενιζέλον όταν περιήγε τροπαιούχον την Ελληνικήν σημαίαν από δόξης εις δόξαν, τον ακολουθεί και τώρα εν ειρήνη εις τον μεγάλον ανορθωτικόν αγώνα. Οι ακροαταί εις το σημείον τούτο ανεφώνησαν:
«Όχι μόνον ειρηνικόν αλλά και πολεμικόν. Είμεθα έτοιμοι…»
Ο κ. Βενιζέλος απήντησεν:
«Ας μην ομιλώμεν δια το παρελθόν. Ας φροντίσωμεν δια το παρόν και το μέλλον της ειρήνης. Εάν ο λαός μου δώση την απαιτουμένην πλειοψηφίαν πιστεύω να δυνηθώ να επιτύχω την πραγματοποίησιν του προγράμματος της εξυγιάνσεως και της ανορθώσεως».

Εις επίμονον αξίωσιν των Λευκαδίων όπως επισκεφθή την πόλιν, ο κ. Βενιζέλος απήντησεν ευχαριστών και εξήγησεν ότι είνε αδύνατον να μεταβάλη το πρόγραμμά του. Αστειευόμενος δε προσέθηκε:
«Χαίρω διότι βλέπω, ότι τα πράγματα της Λευκάδος είνε ολιγότερον μαύρα από ότι μου τα είχαν παραστήση».
Τον κ. Βενιζέλον διέκοψαν φωναί: «Εις την Λευκάδα όλα είνε άσπρα. Ζήτω ο Βενιζέλος!»

Κατά την διέλευσιν του πλοίου εκ του ιστορικού φρουρίου της Λευκάδος οι εκεί εγκατεστημένοι πρόσφυγες, κρατούντες τας εικόνας του κ. Βενιζέλου εζητωκραύγαζαν τον κ. πρόεδρον όστις αντεχαιρέτα.

Μια εκπληκτική φωτογραφία από το εσωτερικό του Κάστρου της Αγίας Μαύρας με τα σπίτια που υπήρχαν. Στην περίοδο από το 1922 μέχρι το 1930 εκεί στεγάστηκαν πρόσφυγες. Σιγά – σιγά οι πρόσφυγες μετακόμισαν από το Κάστρο και στεγάστηκαν στα παλιά πηλόχτιστα σπιτάκια της Νεάπολης. Το 1937 όλα τα σπίτια του Κάστρου «ξηλώθηκαν».

Ο «Ατρόμητος» απήρε εν μέσω εθουσιωδών εκδηλώσεων. Εις την συνοδείαν του κ. Βενιζέλου προσετέθησαν ο Νομάρχης Πρεβέζης ελθών επίσης εκ Λευκάδος και οι υποψήφιοι Πρεβέζης κ.κ. Γερογιάννης και Χα… και ο της Λευκάδος κ. Τσαρλαμπάς

Προηγουμενο αρθρο
Σκέψεις για την προϊστορία της μπάντας στα Επτάνησα με αφορμή μιαν εικόνα
Επομενο αρθρο
Επιστρέφουν στη φυλακή ο Ακης Τσοχατζόπουλος, η Αρετή και η Βίκυ

2 Σχόλια

 1. Καλλιόπη
  4 Νοεμβρίου 2017 at 18:34 — Απάντηση

  Μπορείτε να αναρτήσετε το σύνδεσμο από όπου προέρχονται οι φωτογραφίες του άρθρου σας και την άδεια αν υπάρχει από το αρχείο – φαντάζομαι- για αναδημοσίευση; Ευχαριστώ

 2. Βιολέττα Σάντα
  4 Νοεμβρίου 2017 at 19:39 — Απάντηση

  Δεν υπάρχει ένα αρχείο στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένες οι φωτογραφίες. Η πρώτη και η τελευταία έχουν δημοσιευτεί πολλές φορές στην ιστοσελίδα μας και έχει αναφερθεί η πηγή τους. Η φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο Βενιζέλος προέρχεται από την wikipedia: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82

  Η πρώτη φωτογραφία στην οποία εικονίζεται το πλοίο «Γλάρος» προέρχεται από το: Λεύκωμα που εξέδωσε το 2012 το βιβλιοπωλείο Τσιρίμπαση με τίτλο: «Λευκάδα αλισάχνη στα ίχνη της ζωής μας», ISBN: 978-960-99166-2-2. Για την τελευταία που εικονίζεται ο «κουλουράς» στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας, έχουμε αναφέρει το 2014 [εδώ] την προέλευση της, ένα site που έκανε ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *