HomeΕΛΙΞΗΡΙΑ ΜΝΗΜΗΣ9 Ιουλίου 1948: Η παραμονή των Βασιλέων εις την δοκιμασθείσαν Λευκάδα

9 Ιουλίου 1948: Η παραμονή των Βασιλέων εις την δοκιμασθείσαν Λευκάδα

Το 1948 έγιναν δυο καταστρεπτικοί σεισμοί στη Λευκάδα. Ο πρώτος σημειώθηκε στις 22 Απρίλη και ο δεύτερος στις 30 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς. Οι Βασιλείς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο την εποχή εκείνη, ήταν ο Παύλος (1901-1964) και η Φρειδερίκη (1917-1981).

Λευκάς (Του ανταποκριτού μας)

Η τρομακτική καταστροφή της πόλεώς μας συνεκίνησε βαθύτατα τας Α.Α.Μ.Μ.τους Βασιλείς, οίτινες έσπευσαν εκ Μεσολογγίου την παρελθούσαν Τρίτην, να επισκεφθούν την ερειπωμένην Λευκάδα.

Τους Βασιλείς ηκολούθουν ο Μεγάλος Αυλάρχης στρατηγός κ. Παπάγος και άλλοι.Τους Βασιλείς προσεφώνησαν ωραιότατα ο Νομάρχης κ. Μανουσόπουλος, ακολούθως δε υπό τας επευφημίας του πλήθους, οι Βασιλείς και η ακολουθία των, δια της παραλιακής οδού κατηυθύνθησαν εις τον χώρον του Δημοτικού νοσοκομείου, όπου επεσκέφθησαν τους εις σκηνάς νοσηλευομένους τραυματίας.

Εκείθεν οι Βασιλείς πεζή διήλθον εν μέσω των στενών οδών της πόλεως, διερχόμενοι τα ερείπια κατηυθύνθησαν εις την Νομαρχίαν, όπου εγένετο η παρουσίασις των αρχών.

Κατά την παρουσίασιν του Εφόρου Προσκόπων και Δημάρχου Λευκάδας κ. Μαυρομάτη, ο Νομάρχης κ. Μανουσόπουλος ανέφερεν εις τον Βασιλέα, ότι πολλά οφείλει εις την θετικήν ενίσχυσιν του Σώματος Προσκόπων Λευκάδος και αφιχθέντος τοιούτου Πατρών, του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών και του Σώματος Ελλήνων Αλκίμων, οίτινες με αυτοθυσίαν ευρίσκοντο πανταχού παρόντες. Εσημείωσε δε ιδιαιτέρως την αυτοθυσίαν, ην επέδειξαν οι ανωτέρω εις την προσπάθειαν κατασβέσεως μεγάλης πυρκαϊάς, ήτις ηπείλησε να μεταβάλη εις τέφραν τα ερείπια της πόλεως τα χαράματα της παρελθούσης Κυριακής εν συνδιασμώ με την πυροσβεστικήν υπηρεσίαν Λευκάδος.

Εκ της Νομαρχίας οι Βασιλείς, επιβάντες αυτοκινήτου, όπερ οδήγει ο ίδιος ο Βασιλεύς, κατηυθύνθησαν δια της κεντρικής οδού προς την κοινότητα Τσουκαλάδων ήτις έχει και αύτη καταστραφή ολικώς.

Εις την κοινότητα ταύτην, όπου εθρηνήθησαν και ανθρώπινα θύματα, ο πληθυσμός επεφύλαξεν εις τους Βασιλείς ένθερμον υποδοχήν, οίαν και ο πληθυσμός της πόλεως. Περί ώραν 10.45 επέστρεψαν εις την πόλιν και κατηυθύνθησαν προς τον λιμένα, επισκεφθέντες δε το εις σκηνάς ανεπτυγμένον Νοσοκομείον του Ερυθρού Σταυρού, επέβησαν του πολεμικού σκάφους και ανεχώρησαν.

Η Λευκάς ευγνωμονούσα, δεν θα λησμονήση ποτέ την επιδειχθείσαν στοργήν των Βασιλέων. Ότι ιδιαιτέρως πρέπει να σημειωθή είναι ο ενθουσιασμός και αι θερμαί εκδηλώσεις του πληθυσμού προς τους Βασιλείς. Τα αισθήματα της δοκιμασθείσης νήσου εύρον την ευκαιρίαν να εκδηλωθούν κατά τον συγκινητικότερον πράγματι τρόπον προς το Βασιλικόν ζεύγος.

Ο κ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Μετ΄ολίγην ώραν αφίχθη δια του α/π «Ιόνιον» ο βουλευτής Λευκάδος και τέως υπουργός κ. Καλκάνης, όστις εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός υπό του συρρεύσαντος εις την παραλίαν πλήθους. Τον κ. Καλκάνην ηκολούθησαν άπαντες μέχρι της σκηνής όπου κατέλυσεν. Εκατοντάδες πολιτών συνωστίζοντο ίνα του σφίξουν το χέρι, αποκαλούντες αυτόν προστάτην των.

Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ο Νομάρχης Ζακύνθου κ. Μπότσης συνόδευσεν ο ίδιος μετά του κ.Λιμενάρχου, Προέδρου και Αντιπροέδρου Εργατικού Κέντρου, τα κάτωθι είδη ως συνδρομήν της πόλεως Ζακύνθου: 8.000 οκάδες ψωμιά, 4.000 λίτρες ζυμαρικά, 1.200 λίτρες πατάτες, 600 κονσέρβες διάφορες, 6 κιβώτια σαρδέλες, 220 οκάδες σαπούνι, διάφορα είδη ιματισμού και υποδήσεως και αρκετά πακέτα σιγαρέτων.

Ομοίως ο λαός της Λαρίσης απέστειλε δια του τοπικού Εφόρου Προσκόπων Λαρίσης κ. Λικιαρδοπούλου και αρχηγού κατασκηνώσεως Προσκόπων κ. Κονταξή 3 τόνους διάφορα τρόφιμα, 3.500 ψωμιά, κατασκηνωτικόν υλικόν 100 ατόμων και 200 στολές χακί. Τα ανωτέρω συνοδεύοντο υπό 14 προσκόπων διαφόρων ειδικοτήτων.

Η δοκιμασθείσα πόλις ευγνωμόνως απεδέχθη την έμπρακτον εκδήλωσιν συμπαθείας των ευγενών κατοίκων της Ζακύνθου και της Λαρίσης.

ΑΘ. Ν. ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Εικόνες από το μεγάλο σεισμό του 1948 στη Λευκάδα
Οι σεισμοί το 1948 στη Λευκάδα – Βίντεο ντοκουμέντο

Προηγουμενο αρθρο
Μια βραδιά αφιερωμένη στην Λευκάδα
Επομενο αρθρο
Όμορφος boho chic γάμος στη Λευκάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *