HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑνακοίνωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη της Λευκάδας

Ανακοίνωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη της Λευκάδας

Σωματείο Φίλων
Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα
Πόλεως Λευκάδος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η διαχρονική διαδρομή του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα
από το 2007 μέχρι σήμερα.

Το θέμα που αφορά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα ετέθη για πρώτη φορά επίσημα και υπεύθυνα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκαδίων τον Οκτώβριο του 2007. Έκτοτε και μέχρι σήμερα το παραπάνω θέμα περνώντας από πολλές φάσεις φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, που προοιωνίζεται αίσιο τέλος, χωρίς ακόμη να έχει οριστικά επιλυθεί.

Αρχικά το Σωματείο της πόλης μας «Οι Αγιομαυρίτες» και με τη συμμετοχή μιας ομάδας συμπολιτών μας, με την νομική συνδρομή του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., τον οποίο θερμότατα ευχαριστούμε για την ολόπλευρη και νομική στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, είμασταν παρόντες ως προσθέτως παρεμβαίνοντες με πρόσθετες παρεμβάσεις και προτάσεις υπέρ της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής που είχε καταθέσει η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης σε όλες τις δίκες που αφορούσαν στον Άγιο Σπυρίδωνα.

Προσφάτως το νεοσυσταθέν σωματείο μας (Φίλοι Αγίου Σπυρίδωνα) παρενέβη με κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης και προτάσεων στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όπου οριστικά και αμετάκλητα έκρινε ότι ο κ. Σπυρίδων Τσαρλαμπάς δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό και κτητορικό δικαίωμα επί του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος.

Με απλά λόγια: οι αποφάσεις 20/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, 156/2014 του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και 475/2016 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου έκριναν ότι ο κ. Σπυρίδων Τσαρλαμπάς δεν είναι ούτε ιδιοκτήτης ούτε κτήτορας του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος και του οικοπέδου επί του οποίου είναι κτισμένος ο Ιερός Ναός.

Με αφορμή δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τα οποία παρερμηνεύουν – εκ παραδρομής, θα θέλαμε να πιστεύουμε, και σε καμία περίπτωση με δόλο – το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, αναφορικά με το (μη) κτητορικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του Αγίου Σπυρίδωνα οφείλουμε να προβούμε σε αποκατάσταση της αλήθειας, επισημαίνοντας τα κάτωθι:

(1) Το κτητορικό δικαίωμα είναι βεβαίως τιμητικό, και ανήκει σε ιδιώτες φυσικά πρόσωπα ή στις οικογένειές τους. Ουδέποτε οι Μητροπόλεις θεωρήθηκαν από το Εκκλησιαστικό Δίκαιο οι ίδιες ως «κτήτορες». Για το λόγο αυτό, η άποψη ότι «το κτητορικό δικαίωμα επέστρεψε στη Μητρόπολη» μετά τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, είναι πλήρως εσφαλμένη, καθώς το κτητορικό δικαίωμα είτε αναγνωρίζεται υπέρ ιδιωτών είτε ανακαλείται η απονομή του.
Ποτέ όμως στην εκκλησιαστική ιστορία δεν υπήρξε περίπτωση κτήτορας να είναι μία Μητρόπολη. Επόπτης (και μόνον επόπτης) του τρόπου διαχειρίσεως του κτητορικού δικαιώματος, μπορεί βεβαίως να είναι η Μητρόπολη, με δικαίωμα να προβεί σε αφαίρεσή του, αν η διαχείριση από τον κτήτορα δεν είναι η δέουσα. Κτήτορας όμως η ίδια, ποτέ.
Για τους ανωτέρω λόγους, από την αφαίρεση της ιδιότητας του κτήτορα, απλώς δεν υπάρχει άλλος κτήτορας.

(2) Ως γνωστόν, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αναγνωρίζεται το (μαχητό) τεκμήριο διαδοχής επί της ακίνητης δημόσιας περιουσίας που ανήκε σε προηγούμενα καθεστώτα. Στην περίπτωση της Λευκάδας, αν δεν αποδειχθεί διανομή των ενετικών δημόσιων γαιών κατ’ εφαρμογή του Νόμου ΡΝ/1864 υπέρ του τοπικού Δήμου, τότε η ενετική δημόσια περιουσία ανήκει κατά τεκμήριο στο διάδοχο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ίδιο ισχύει και με την κυριότητα του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί ο Άγιος Σπυρίδων. Άλλωστε, η ίδια η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας στην αγωγή της ομολογούσε και αποδείκνυε με αδιάσειστα στοιχεία ότι το εν λόγω ακίνητο ήταν Ενετική Δημόσια Περιουσία (δημόσιο πατρωνικό δικαίωμα δημοσίου δικαίου, jus patronatus publicum), συνεπώς σήμερα αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Συνεπώς δεν αποτελεί περιουσία κανενός Δήμου και καμίας Μητρόπολης. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με κύριο στόχο του Σωματείου μας την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα και έπειτα από επίπονες και συντονισμένες προσπάθειές μας και άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο κατετέθει αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών του Εθνικού κτηματολογίου ώστε να αποκατασταθεί η σωστή απεικόνιση στο Εθνικό Κτηματολόγιο του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου και να δοθεί οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιερού Ναού μετά του οικοπέδου του. Η εκδίκαση της αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου, συνεπικουρούμενου από το Σωματείο μας με κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης και προτάσεων έχει οριστεί για τις 12-5-2017.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου, από το τοπικό γραφείο δημόσιας περιουσίας Λευκάδας, μέχρι τα ανώτερα υπηρεσιακά κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την πρόθυμη συνεργασία τους.

Συγκεκριμένα να αναφερθούμε ονομαστικά στην προϊσταμένη της Κ.Υ.Δ. Λευκάδος κ. Μαρία Τζωρτζοπούλου, που υπήρξε η ψυχή αυτής της προσπάθειας και η υπηρεσία της καταλυτική του όλου αποτελέσματος, την κ. Πατριανάκου προϊσταμένη της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον κ. Γρηγόρη Αυδίκο υπεύθυνο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (γραφείο Αγρινίου), που συνέταξε την σχετική αγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Στην προσπάθεια αυτή να προσθέσουνε ακόμη τις ευχαριστίες μας στην κ. Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Τέλος πέρα από την διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη και αποκατάσταση του μνημείου από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα, το Σωματείο μας ταυτόχρονα μεριμνά στην προετοιμασία και επικαιροποίηση της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης που είχε στο παρελθόν αναθέσει το Υπουργείο Πολιτισμού και είχε εγκριθεί από το Κ.Α.Σ. Αρωγός της προσπάθειάς μας είναι ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας δια του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Θοδωρή Χαλικιά σε συνεργασία με το τμήμα αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κύριος στόχος μας η αποκατάσταση του μνημείου και η επαναλειτουργία του ως χώρου λατρείας. Η αποκατάσταση και η οριστική απόδοση του Ναού στο Λαό της Λευκάδας απαιτεί επίπονες προσπάθειες και στο σημείο αυτό καλούμε άπαντες (Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Δήμο, Ιερά Μητρόπολη και κυρίως τους Λευκαδίτες ντόπιους και της διασποράς) σε κοινή συστράτευση προκειμένου με συντονισμένες ενέργειες να δοθεί τέλος στο άγος της απαξίωσης του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ν. Φέτσης

Προηγουμενο αρθρο
Τα Πλεικούκια, οι Γερμανοί και η Γοργοβλή…
Επομενο αρθρο
Ο Κοέν και τα ελληνικά συμπλέγματα

1 Σχόλιο

 1. Θοδωρής Αραβανής
  14 Νοεμβρίου 2016 at 20:05 — Απάντηση

  Τα παλαιότερα κάθε είδους δικαιώματα τύπου jus patronato private μετά την δημιουργία Νεοελληνικού κράτους και των θεσμικοτήτων του προοδευτικά όλο τον 19 ο αιώνα μετασχηματίστης σε jus patronato publicum.
  Οι αναθερμάνσεις των σχέσεων και ιδιαιτεροτήτων που υπονοεί η θέσμιση jus patronato private παραπέμπουν σε κοινωνικές συνθήκες και πολιτειακές τοπικές ( προ-κρατικές) οργανωτικές μορφές που ανάγονται κυρίως στον 17ο και 18ο αιώνα. Στις Εθνικές κρατικές οντότητες που μορφοποιήθηκαν τους επόμενους αιώνες -19ο και 20ο, ο μετασχηματισμός των προ-κρατικών κοινωνικών προσπεφυκοτήτων έγινε στην βάση ( θέσμιση) της υποχώρησης- αλλοίωσης των ιδιωτικοτήτων ( private) , υπέρ των των κοινωνικών συλλογικοτήτων ( publicum) εντός του Εθνικού κράτους.
  Ο μετασχηματισμός, από το jus private στο jus publicum, ήταν αργός αν ως βάση εκληφθεί η ανθρώπινη γεννεαλογία, αλλά γρήγορoς και συνεκτικός αν κυταχτεί , αυτός ο μετασχηματισμός , από την πλευρά του ιστορικού χρόνου, εξυπακουόντας έτσι στην αναγκαιότητα των κοινωνικών εννοιοποιήεων και ενιαιοποιήσεων για την οργάνωση και θεσμοποίηση ιστορικά των Εθνικών – κρατικών ολοτήτων
  Η σχέση jus patronato publicum δεν είναι ο συμπληρωματικός κωδίκελλος ( codicellus) της σχέσης jus patronato private , αλλά η ιστορική προοδευτική εξέλιξη στους 2,5 αιώνες διαφωτισμού στον πολιτισμό , το πρόταγμα του οποίου τρέχει ενεργά και στην μικρο’ι’στορία των χρόνων μας.

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.