HomeΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΤΟΥ«Δίκτυο Λευκαδίτικης Φιλοξενίας» (Hospitality Network of Lefkada)

«Δίκτυο Λευκαδίτικης Φιλοξενίας» (Hospitality Network of Lefkada)

Μια καινοτόμος πρόταση για τον τουρισμό της Λευκάδας

Σε μια διαρκή αναζήτηση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πληρέστερη προβολή του νησιού μας ως τουριστικού προορισμού, παρακολουθώντας προσπάθειες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καταθέτουμε πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου φορέα: του «Δικτύου Λευκαδίτικης Φιλοξενίας».

Η δημιουργία του «Δικτύου Λευκαδίτικης Φιλοξενίας» θα στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ασχολούμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις του νησιού. Θα στηρίζεται στην από κοινού προώθηση της περιοχής και των επιχειρήσεων με ένα συνεκτικό τρόπο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της περιοχής και την προώθησή της ως δυναμικό τουριστικό προορισμό -για όλη τη διάρκεια του έτους- στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στη θετική κατ’ επέκταση συμβολή στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας.

Θα συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη και στην αποκόμιση αμοιβαίων οφελών για τα μέλη του. Θα λειτουργεί παράλληλα, συμπληρωματικά, και με ευελιξία, με τους ήδη υπάρχοντες φορείς του τουρισμού του νησιού.

Ακολουθεί ολοκληρωμένη πρόταση λειτουργίας του «Δικτύου Λευκαδίτικης φιλοξενίας» η οποία κατατίθεται προς συζήτηση.

Η ιδέα δημιουργίας του «Δικτύου Λευκαδίτικης φιλοξενίας» είναι του κ. Μάνου Μανωλικάκη διευθυντή της «Αίγλης». Τα στοιχειά του για επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο είναι: κινητό τηλέφωνο: 6986960000 και e-mail: manolikakis@gmail.com

jpg 1

The synergies Project

Το The synergies Project αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης της εικόνας και προώθησης τουριστικών προορισμών, το οποίο στηρίζεται στη βάση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ όσων εμπλέκονται με τον τουρισμό σε μια περιοχή.

Το μοντέλο του The synergies Project υλοποιείται χωρίς την υποχρεωτική συμμετοχή δημόσιων φορέων και στηρίζεται στη λογική δημιουργίας ενός δικτύου επιχειρήσεων με συγκεκριμένο ποιοτικά χαρακτηριστικό που καθορίζουν τόσο την προβολή και προώθηση της περιοχής όσο και το ίδιο το τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρεται.

Το δίκτυο επιχειρήσεων αναλαμβάνει την προβολή και προώθηση της περιοχής, δημιουργώντας παράλληλα δομές και εργαλείο προβολής, πώλησης και δικτύωσης των ίδιων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό.

Η προώθηση της περιοχής και του δικτύου αναπτύσσεται σε πέντε (5) φάσεις:
ΦΑΣΗ 1η : Δημιουργία από μια ομάδα επιχειρήσεων, ενός δικτύου.
ΦΑΣΗ 2η: Εκπόνηση μελέτης, από το The synergies Project, με στοχοθέτηση κοινών και αγορών.
ΦΑΣΗ 3η: Δημιουργία διετούς πλάνου δράσεων, από το The synergies Project.
ΦΑΣΗ 4η: Δημιουργία ταυτότητας του δικτύου και ανάπτυξη εργαλείων προβολής (ιστοσελίδα, social media, branding, επικοινωνιακό υλικό).
ΦΑΣΗ 5η: Υλοποίηση του πλάνου ενεργειών.

Ουσιαστικά δημιουργούμε μια αλληλοτροφοδοτούμενη διαδικασία κατά την οποία:

-Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την προβολή την περιοχής τους μέσα από την προβολή του δικτύου που δημιουργούν.
– Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα οφέλη της προβολής της περιοχής από τη στιγμή που επιτυγχάνουν την προσέλκυση επισκεπτών είτε στο ίδιο το δίκτυο είτε στην περιοχή.

Πως δημιουργείται το δίκτυο

Το δίκτυο επιχειρήσεων δημιουργείται από επιχειρήσεις τις περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Αρχικά θα πρέπει να συγκεντρωθούν επιχειρήσεις, με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικό. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ξενοδοχείο, εστιατόρια, δραστηριότητες, car rental, τουλάχιστον μια από τις πρώτες τρεις κατηγορίες.
Ιδανικό θα πρέπει, σε πρώτη φάση, σι επιχειρήσεις να είναι περισσότερες από 15 και λιγότερες από 20.

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν ένα νομικό πρόσωπο, ΑΜΚΕ, γιο να μπορούν να αναλαμβάνουν τυπικά δράσεις και να είναι επιλέξιμες σε χρηματοδοτήσεις.

Ποιες είναι οι κατηγορίες μελών στο δίκτυο

Το δίκτυο δημιουργείται στη βάση τεσσάρων (4) κατηγοριών μελών:

Α) Ιδρυτικό μέλη (founding members)
Ως ιδρυτικό μέλη καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θέσπισαν την αρχική σύμπραξη. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που συνδέονται με το δίκτυο, ως μέλη, κατατάσσονται στις υπόλοιπες δύο (2) κατηγορίες. Ουσιαστικά είναι το μέλη που δημιουργούν και το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων (διοικητικό συμβούλιο).

Β) Συνδεδεμένο μέλη (affiliate members)
Συνδεδεμένα μέλη (affiliate members) είναι σι επιχειρήσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στο δίκτυο, σε δεύτερη φάση (δηλαδή μετά την ίδρυση), συμβάλλοντας στην προώθηση της περιοχής και στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Τα συνδεδεμένα μέλη είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, στους τομείς:

  • – Τουρισμός (ξενοδοχεία, καταλύματα, ξενώνες, ταξιδιωτικό γραφεία κ.ο.κ)
  • – Εστίαση (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κ.ο.κ)
  • – Διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Δικαίωμα εισόδου έχουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικό, τα οποία καθορίζονται από το δίκτυο.

Γ) Συνεργαζόμενα μέλη (preferred partners)
Συνεργαζόμενα μέλη αποτελούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Δεδομένης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δεν δύναται, εκ των πραγμάτων, να έχουν τα ίδια οφέλη προβολής με τις παραπάνω δύο κατηγορίες, διατηρούν όμως τα πλήρη δικαιώματα ως μέλη.

Δ) Χορηγοί (sponsors)

Με το δίκτυο συνδέονται χορηγοί, σι οποίοι συμμετέχουν κατ’ αποκοπή ή συνολικό στις δράσεις του δικτύου. Οι χορηγοί μπορούν να συνεισφέρουν σε χρήματα είτε ανταποδοτικά σε αγαθά και υπηρεσίες.

Πως λειτουργεί το δίκτυο

Τα ιδρυτικό μέλη του δικτύου δημιουργούν ένα Διοικητικό Συμβούλιο, που αναλαμβάνει από κοινού με το The synergies Project την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών.

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην γενική συνέλευση, η οποίο αποφασίζει και για την είσοδο νέων μελών.

Στόχος είναι η επιλεκτική είσοδος νέων μελών, με βάση ποιοτικό κριτήριο, έτσι ώστε το δίκτυο να αντιπροσωπεύει τις καλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής.

Ποιες είναι ο ενέργειες που αναλαμβάνει

Οι ενέργειες που αναλαμβάνει το δίκτυο χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  • – Δημιουργία ενιαίας ταυτότητας δικτύου.
  • – Δημιουργία εργαλείων προώθησης δικτύου (πχ. Ιστοσελίδα, social media), κοινή παρουσία σε εκθέσεις στο εξωτερικό).
  • – Networking (π.χ. Tour operators)
  • – Δημιουργία δράσεων που θα προβάλουν την περιοχή ή θα προσελκύσουν επισκέπτες (π.χ. Διοργάνωση ιστιοπλοϊκού αγώνα).
  • – Οργάνωση media trips και fan trips

Οι ενέργειες καταγράφονται σε ένα πλάνο δράσης, το οποίο καθορίζεται και στη συνέχεια πριν υλοποιηθεί, εξετάζονται και επιδιώκονται οι πιθανοί πόροι χρηματοδότησής του.

Πως χρηματοδοτείται

Το πλάνο δράσης χρηματοδοτείται με πέντε τρόπους:
1. Ετήσια συνδρομή μελών: Κάθε μέλος δίνει μια ετήσια συνδρομή (ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης) η οποία κυμαίνεται από ευρω1.500 έως 2.500 τον χρόνο.

2. Εγγραφή νέων μελών: Το νέα μέλη καταβάλουν μια συνδρομή εγγραφής και την ετήσια συνδρομή τους.

3. Φορείς: Όταν καταρτιστεί το πλάνο ενεργειών, επιδιώκονται χρηματοδοτήσεις από Δήμο, Περιφέρεια, ΕΣΠΑ, στη βάση όμως χρηματοδότησης της υλοποίησης συγκεκριμένης δράσης και όχι γενικής χρηματοδότησης του δικτύου.

4. Χορηγοί: Λειτουργεί ακριβώς όπως και με τους φορείς.

5. Ίδιους πόρους δικτύου: Δημιουργούνται συγκεκριμένο εργαλεία εσόδων από το δίκτυο. Το εν λόγω έσοδα χρηματοδοτούν δράσεις του δικτύου.

Για τον πρώτο χρόνο, το αρχικό budget, δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν και ενέργειες υποδομής (π.χ. ιστοσελίδα) θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Η αμοιβή του The synergies Project το οποίο αναλαμβάνει τη δημιουργία και διαχείριση του δικτύου καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση του πλάνου ενεργειών αφορά σε μια ετήσια αμοιβή διαχείρισης καθώς και ποσοστό επί των χρηματοδοτήσεων που βρίσκει για την υλοποίηση των ενεργειών του πλάνου.

Προηγουμενο αρθρο
Οι τριανταφυλλιές της γειτονιάς μου
Επομενο αρθρο
Equal Society: Διαθέσιμες θέσεις εργασίας από 29/04 έως 5/05/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.