HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΚέντρο δια Βίου Μάθησης Δήμου Λευκάδας

Κέντρο δια Βίου Μάθησης Δήμου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λευκάδας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λευκάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Λευκάδας για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015 μπορούν να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (πχ. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.)
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (πχ. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι κ.α.)
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (πχ. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ), Δημιουργία Ιστοσελίδας κ.α.)
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ( πχ. Ιταλική Γλώσσα, Γερμανική Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα κ.α.)
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ( πχ. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, Διαχείριση Διαπροσωπικών σχέσεων κ.α.)
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (πχ. Εργαστήρι μουσικής κ.α.)
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (πχ. Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή κ.α.)
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιέχουν οι παραπάνω θεματικές ενότητες στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας lefkada.gov.gr και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
2.Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός
3.Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης
4.Εξαρτήσεις και πρόληψη
5.Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
6.Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Η αίτηση ισχύει για όλη την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015.

Η ημερομηνία έναρξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων. Η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

1. Στο γραφείο του ΚΔΒΜ Λευκάδας στη διεύθυνση: Θεοδώρου Στράτου 1 (πρώην Κ.Ε.Κ. Νομαρχίας, έναντι ΟΤΕ) από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 9:30 – 13:30
Τηλ.: 26450 25910
email: kdvm176@gmail.com

2. Για τους ενδιαφερόμενους εκτός της πόλης της Λευκάδας οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα ΚΕΠ κάθε περιοχής.

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΩΡΕΣ
1ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων25
1.2Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα50
1.3Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη25
1.4Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων25
1.5Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση25
1.6Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25
1.7Πράσινη Επιχειρηματικότητα25
1.8Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση25
1.9Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25
1.10Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού25
1.11Συμβουλευτική σταδιοδρομίας25
1.12Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών25
2ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1Περιβάλλον και καθημερινή ζωή25
2.3Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις25
2.4Οικολογικές λύσεις για το σπίτι25
2.5Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή25
3ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
3.2Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50
3.3Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)50
3.4Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25
3.5Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)25
3.6Δημιουργία Ιστοσελίδας50
3.7Ηλεκτρονική εφημερίδα50
3.8Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
4ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25
4.2Βελτιώνω την ορθογραφία μου25
4.3Σύνταξη εγγράφων – φορμών50
4.4Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)25
4.5Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25
4.7Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.8Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25
4.13Βασικά Αγγλικά Α150
4.14Βασικά Αγγλικά Α250
4.17Βασικά Γερμανικά Α150
4.18Βασικά Γερμανικά Α250
4.19Βασικά Ιταλικά Α150
4.20Βασικά Ιταλικά Α250
5ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής25
5.2Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο25
5.3Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία25
5.4Διαχείριση χρόνου25
5.5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
5.6Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας25
5.7Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία25
5.8Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες50
5.9Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή25
6ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1Ιστορία της Τέχνης25
6.7Εργαστήρι μουσικής50
7ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή25
7.2Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι50
7.3Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ50
7.4Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή25

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 – 2015
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.ΔΗΜΟΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
EMAILΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΟΆνδρας¨             Γυναίκα ¨ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ*

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΑΙΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η (λιγότερο των 12 μηνών)
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η Ι ( < 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΙΙ ( > 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/ΗΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Έχω παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα στα ΚΔΒΜ/ΚΕΕ:   ΝΑΙ ¨        ΟΧΙ ¨         Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00) ¨           Απογευματινή (16:00 – 20:00) ¨

Προτεινόμενες Ημέρες: ………………………………………..….. Προτεινόμενες Ώρες: …………………………………………

 

Συνημμένα

* Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου             ¨

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».                              

Ημερομηνία: ………………….

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ:

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 3 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2 και 3)

 

 

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑΩΡΕΣΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1
2
3

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1 και 2)

.

Α/ΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑΩΡΕΣΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1
2

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»

 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.
 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 3 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 και 3) για Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1 και 2) για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από εκείνα που πραγματικά σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε, αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερό σας χρόνο.

2. Επιλογή εκπαιδευομένων

 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος. Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.
 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

3. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.
 • Ο κατάλογος των εκπαιδευομένων κάθε τμήματος δεν επιδέχεται αλλαγές προσώπων.
 • Εκπαιδευόμενος, που εγκαταλείπει κάποιο τμήμα μάθησης, μπορεί να ενταχθεί σε άλλο του ιδίου αντικειμένου μετά την ολοκλήρωση του αρχικού, στο οποίο είχε ενταχθεί και καταλάβει σχετική θέση αλλά αποχώρησε.
 • Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.
 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.
 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων.
 • Μαθήματα, με εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού, καθώς και το κάπνισμα.

Ημερομηνία:………………….

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

 

 

Προηγουμενο αρθρο
Έτσι υποδέχτηκε η Λευκάδα το Ρωσικό πυραυλικό καταδρομικό Moskva
Επομενο αρθρο
Μαθήματα Μπριτζ στη Λευκάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.