HomeΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΚΚΕ: Ανακοίνωση για την δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ Ανακύκλωσης στην Λευκάδα

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ Ανακύκλωσης στην Λευκάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΚΟΙΝΣΕΠ) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Πρόσφατα δημιουργήθηκε στη Λευκάδα μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) ανακύκλωσης επικαλούμενη την ανάγκη ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την ανακύκλωση. Στο κάλεσμά της προς τους κατοίκους, βέβαια δεν μπορεί να κρύψει ότι η εν λόγω επιχείρηση θα λειτουργεί με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Με την δημιουργία διάφορων ΚΟΙΝΣΕΠ, η Τοπική Διοίκηση απαλλάσσεται από την ευθύνη κοινωνικών υπηρεσιών, όπως είναι αυτή της καθαριότητας και της ανακύκλωσης και ρίχνει την ευθύνη στους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι θα βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Στη Λευκάδα, για την δημιουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Δήμος Λευκάδας, ο οποίος καταβάλλει κάθε προσπάθεια μέσα από τη συνδιοργάνωση καλυμμένων και «αθώων» εκδηλώσεων να δημιουργήσει το κατάλληλο ακροατήριο στη νεοσυσταθείσα ΚΟΙΝΣΕΠ Ανακύκλωσης με σκοπό την προπαγάνδιση των «κοινοφελών» της σκοπών. Επίσης, στις προθέσεις του Δήμου είναι η παραχώρηση χρήσης περιουσιακών του στοιχείων. Είναι εξάλλου πρόσφατο το παράδειγμα της εκχώρησης δύο κοινωνικών δομών κατά της φτώχειας (Κοινωνικό Φαρμακείο, Συσσίτιο) σε ΜΚΟ, στην οποία έχει παράσχει και τις απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία τους.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, δεν είναι νέο “φρούτο”, είναι συνεταιρισμοί που λειτουργούν σαν καπιταλιστικές επιχειρήσεις και που χρόνια τώρα προωθούνται συστηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη χώρα μας νομοθετήθηκαν στο πλαίσιο της λεγόμενης Κοινωνικής Οικονομίας επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με το ν. 4019/2011. Η “Κοινωνική Οικονομία” αποτελεί μορφή οικονομίας, που υιοθετείται από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ (“αλληλέγγυα οικονομία”) ως βασική μορφή στην “παραγωγική ανασυγκρότηση”, που προτείνουν, για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όπου δοκιμάστηκαν, μειώθηκε δραστικά η κρατική επιχορήγηση προς τις δομές της Τοπικής Διοίκησης και απολύθηκε προσωπικό τους, εμπορευματοποιήθηκαν έργα και υπηρεσίες προς τους δημότες, μεθοδεύτηκε η απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη να προσφέρει πλήρεις, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό, που τις έχει ήδη πληρώσει μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε με διευρυμένη πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αποκαλούμενη «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (ΚΑΟ), όπου εμπλουτίζεται ο νόμος 4091/2011, προκειμένου να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες και η δράση των ΚΟΙΝΣΕΠ, ανοίγοντας το δρόμο στην πλήρη ιδιωτικοποίηση τομέων, που αφορούν υπηρεσίες Πρόνοιας, Παιδείας, Υγείας, καθαριότητας, Ενέργειας κ.ά.

Με την εγγραφή τους στο Μητρώο που πιστοποιεί και την δράση τους στην κοινωνική οικονομία οι ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν πρόσβαση στο Ταμείο κοινωνικής οικονομίας, στο Εθνικό ταμείο Επιχειρηματικότητας, στις διατάξεις του Ν.3908/2011, εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, δύναται να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες, αστικούς συνεταιρισμούς, ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς και με ευρωπαϊκούς ομίλους. Οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και τα ΝΠΔΔ μπορούν να τους παραχωρούν την χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους «για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας». Η διαδικασία χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού θα ρυθμιστεί με κοινή απόφαση του υπ. Εργασίας και Εσωτερικών. Η διαδικασία χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΝΠΔΔ ρυθμίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος φορέα.

Οι φορείς της λεγόμενης Κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΟΙΝΣΕΠ- ΚΟΙΣΠΕ) μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού «για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων». Ορίζεται επίσης ότι το ποσοστό των ακαθόριστων εσόδων των ΚΟΙΝΣΕΠ από ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων σε 3ετη βάση! Διασφαλίζει δηλαδή το νομοθέτημα της κυβέρνησης την ανακύκλωση των ΚΟΙΝΣΕΠ-ΚΟΙΣΠΕ στην εταιρική σχέση τους με τους κρατικούς φορείς και το ροκάνισμα των κρατικών κονδυλίων.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούν όχημα για εύρεση φτηνών εργαζομένων, δίχως δικαιώματα, ανακύκλωση της ανεργίας και αναδιανομή της φτώχειας, ενίσχυση αντιθέσεων, διάσπαση και κατακερματισμό των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η είσοδος ιδιωτών, βιομηχάνων, μονοπωλιακών ομίλων σε κρίσιμες υπηρεσίες. Ουσιαστικά εκχωρούνται λειτουργίες της Τοπικής Διοίκησης σε ιδιώτες οι οποίοι βαφτίζονται επιχειρηματίες μέσω του συνεταιρισμού. Τρεις – τέσσερις εργαζόμενοι, που εμφανίζονται ως «ενεργοί πολίτες» (ο απόλυτος ευτελισμός του εθελοντισμού που θα είναι και «ολίγον πληρωμένος») φτιάχνουν συνεταιρισμό, μπορούν να προσλαμβάνουν καινούργιο προσωπικό με ατομικές συμβάσεις και παίρνουν κομμάτι λειτουργίας του δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ΚΟΙΝΣΕΠ όχι μόνο δεν είναι μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας και στήριξης των κοινωνικών ομάδων που έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους -όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και η ΕΕ- αλλά ένα ακόμα αντιδραστικό υποκατάστατο στην ανάγκη για πλήρη και σταθερή εργασία με δικαιώματα, που ο καπιταλισμός ούτε μπορεί, ούτε επιθυμεί να εξασφαλίσει.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούν φυσικό επακόλουθο της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ, της λειτουργίας τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, της απαγόρευσης των προσλήψεων και της αντικατάστασης της σταθερής δουλειάς με ελαστικές και πρόσκαιρες σχέσεις εργασίας, κρύβουν δηλαδή ότι αποτελούν συστατικό στοιχείο της κυβερνητικής και ευρωενωσιακής πολιτικής.

Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες δεν αντέχουν να φορτωθούν και άλλα βάρη στις πλάτες τους, για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται από το ίδιο το κράτος.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο με οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δράσης στην Τοπική Διοίκηση, με τις διαθεσιμότητες και απολύσεις εργαζομένων. Η λειτουργία όλων των κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με τις αναγκαίες σύμφωνα με τις ανάγκες του λαό προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Γνωρίζουμε βέβαια, σαν Κόμμα της εργατικής τάξης πως οι θέσεις μας έρχονται σε αντίθεση με τα σχέδια της Κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου. Γι’ αυτό καλούμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα που βλέπουν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο, που έχει τη διάθεση να αντιστασθεί και να συγκρουστεί με τη μοιρολατρία και τις μειωμένες απαιτήσεις, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ.

Τώρα η εργατική τάξη, ο λαός να επιλέξει αυτό που θα κάνει την πραγματική διαφορά! Να δώσει την μόνη απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που ζούμε, την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Γιατί, η μοναδική διέξοδος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι η κοινωνικοποίηση του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, η ανάπτυξή τους με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Αυτό προϋποθέτει ανατροπή της πολιτικής εξουσίας του κεφαλαίου, προϋποθέτει λαϊκή εξουσία που είναι η μόνη που θα οδηγήσει την κοινωνία στην πραγματική ευημερία. Μόνο τότε εξαλείφονται η πείνα, η φτώχεια και οι ελλείψεις σε μέσα συντήρησης, ασφαλείς κατοικίες, η ανεργία και ο ζυγός της μισθωτής εργασίας.

Τ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
3/11/2016

Προηγουμενο αρθρο
Η πύλη της κολάσεως
Επομενο αρθρο
Ανακοίνωση του ΑΕΣ Αυγερινός Μαραντοχωρίου για τον ποδοσφαιριστή Άρη Παληογιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.