HomeΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΜια διαφορετική άποψη του Αγίου Μηνά

Μια διαφορετική άποψη του Αγίου Μηνά

Στο δημοτικό συμβούλιο της 10ης Ιουλίου εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική η μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Μηνά.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αντιγράφουμε από την εισήγηση:

«Η υπό μελέτη περιοχή αποτελούσε ανέκαθεν ένα κομβικό σημείο για την πόλη της Λευκάδας, με τον Ι.Ν. του Μηνά να αποτελεί χαρακτηριστικό τοπόσημο. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονη ιστορική μνήμη, ως χώρου συνάθροισης και εμπορικής δραστηριότητας. Είναι μια περιοχή που και σήμερα συγκεντρώνει έντονη εμπορική δραστηριότητα με ακόμη ποιο έντονη κίνηση πεζών και οχημάτων. Αποτελεί σημείο αφετηρίας του κεντρικού πεζόδρομου (Ι. Μελά), δρόμων που ενώνουν την πόλη με τον υπόλοιπο αστικό και περιαστικό χώρο, καθώς και σημείο διέλευσης του περιφερειακής οδού της παλιάς πόλης.

Από απόψεως λειτουργικής χρήσης η περιοχή σήμερα μειονεκτεί. Η σημερινή εικόνα του χώρου παρουσιάζει συνολικά μία αλλοτρίωση του προφανούς βασικού χαρακτήρα της περιοχής σαν ελεύθερου χώρου συνάθροισης κοινού και εμπορικής δραστηριότητας, σε όφελος της λειτουργίας αποκλειστικά σαν κυκλοφοριακού κόμβου και άναρχου χώρου στάθμευσης. Η έλλειψη οργάνωσης των λειτουργιών ενισχύεται με την εγκατάλειψη που παρουσιάζει ο χώρος, με εκτεταμένες φθορές, παντελή απουσία σχεδιασμού, έλλειψη πρασίνου και αστικού εξοπλισμού.

Όσο αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη εκκρεμεί η εφαρμογή τους στο σύνολό τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Στόχος της μελέτης είναι να ανακτήσει η περιοχή τον χαρακτήρα της, ως ένα σημείο αναφοράς, ένα σύγχρονο πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού χώρου, που θα μπορέσει να οργανώσει και να εξυπηρετήσει τις διάφορες χρήσεις, συνδυάζοντας την εμπορική δραστηριότητα, την αναψυχή και την διέλευση πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων. Ο υπό διαμόρφωση χώρος να δύναται να λειτουργεί κυρίως σε σχέση με την πόλη και τους κατοίκους και όχι σε σχέση με τα οχήματα και την στάθμευσή τους.

Κυκλοφορία – Στάθμευση – Χώροι

Η πρόταση περιλαμβάνει την εφαρμογή της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης, με τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις που προτείνονται. Η παρέμβαση που προτείνεται διαχειρίζεται την κυκλοφορία λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη. Έτσι όσον αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή μελέτης εφαρμόζονται τα εξής:
Moνοδρόμηση της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο τελευταίο τμήμα της από την οδό Φιλιππα Πανάγου προς και μέχρι την οδό Ευστ. Ζάκκα.
Πεζοδρόμηση της Καραβέλα από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Ι. Γαζή.
Η στάση του ΚΤΕΛ από την Ηρώων Πολυτεχνείου μεταφέρεται επί της οδού Υποσμηναγού Κατωπόδη στο ύψος της πλατείας.
Τα λεωφορεία θα εκτελούν την διαδρομή ΚΤΕΛ-Θ. Φλογαΐτη – Υποσμηναγού Κατωπόδη- Εθνικής Αντιστάσεως.

Η διαχείριση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και την διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών. Δίνεται προτεραιότητα στον πεζό και την βιώσιμη κινητικότητα με την χρήση ποδηλάτου, ώστε να σταματήσει ο χώρος να λειτουργεί σαν κυκλοφοριακός κόμβος συνδυασμένος με υπαίθριο χώρο στάθμευσης.

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες οδηγίες της κυκλοφοριακής μελέτης και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στην περιοχή μελέτης εφαρμόζονται τα εξής:

• Στο τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου που μονοδρομείται, διαμορφώνονται πλατιά πεζοδρόμια
• Ο χώρος γύρω από τον Αγιο Μηνά διαμορφώνεται με πλάτωμα και πλατιά πεζοδρόμια με βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των πεζών.
• Κατασκευάζονται διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών και μπαίνουν φανάρια για τους πεζούς με αναλάμποντα κίτρινα.
• Στην οδό Ευστ. Ζάκκα κατασκευάζονται πλατιά πεζοδρόμια στο τμήμα μέχρι την διχάλα
• Τοποθετείται πληροφοριακή σήμανση που κατευθύνει την κυκλοφορία που έρχεται από την οδό Ευστ. Ζάκκα είτε ευθεία είτε αριστερά προς την οδό Κατωπόδη
• Πλήρης απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην μία πλευρά της οδού Ξ. Γληγόρη
• Δημιουργία ολοκληρωμένου και επομένως λειτουργικού-και όχι αποσπασματικού-δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Στην περιοχή μελέτης προτείνονται τα παρακάτω:

• Αύξηση του πλάτος των πεζοδρομίων, εξυπηρετώντας την κίνηση των πεζών με διαμόρφωση χώρων στάσης με σκίαση.
• Δημιουργία δικτύου όδευσης ΑΜΕΑ.
• Ενοποίηση του πεζοδρομίου της οδού αναπαύσεως με την Πλατεία Γρηγόρη.
• Δημιουργία διαβάσεων πεζών, υπερυψωμένων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
• Μείωση του πλάτους του καταστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων στο ελάχιστο βάσει κανονισμών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα διπλοστάθμευσης.
• Διατήρηση δύο λουρίδων μετά την μονοδρόμησή της Ηρώων Πολυτεχνείου στο τελευταίο τμήμα της από την οδό Φίλιππα Πανάγου προς και μέχρι την οδό Ευστ. Ζάκκα. Η μία θα εξυπηρετεί την κίνηση κατεύθυνση ευθεία και η δεύτερη για κατεύθυνση αριστερά, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της κυκλοφορίας. Ενδιάμεσα των λουρίδων σε ένα τμήμα θα τοποθετηθεί νησίδα μικρού πλάτους, ενώ στο υπόλοιπο διαγράμμιση και ανακλαστικά δαπέδου, για την αποφυγή διπλοστάθμευσης.
• Περιορισμός της στάθμευσης στους απολύτως αναγκαίους χώρους για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, των φαρμακείων και τον ανεφοδιασμό τραπεζών και των εμπορικών καταστημάτων. Διατήρηση 24 θέσεων στάσης και στάθμευσης.
• Τοποθέτηση εμποδίων στα πεζοδρόμια για την αποφυγή στάθμευσης οχημάτων.
• Η στάση του λεωφορείου μεταφέρεται. Προσωρινά, εναλλακτικά μπορεί να λειτουργήσει στο ίδιο σημείο μόνο στην περίπτωση που μονοδρομηθεί η Ηρώων Πολυτεχνείου στο τελευταίο τμήμα της από την οδό Φιλιππα Πανάγου προς και μέχρι την οδό Ευστ. Ζάκκα.
• Δημιουργία τμήματος ποδηλατοδρόμου που αποτελεί συνέχεια του κεντρικού πεζοδρόμου και θα μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον ενιαίο δίκτυο με τους προτεινόμενους ποδηλατόδρομους της οδού Δ.Γολέμη και της παραλίας (είσοδος Πόλης). Η προτεινόμενη μορφή του ποδηλατόδρομου, επιλέχθηκε βάσει του κυκλοφοριακού φόρτου και διαφοροποιείται ανάλογα με το ωφέλιμο πλάτος του δρόμου. Έτσι ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να βρίσκεται στο επίπεδο της οδού, στο επίπεδο του πεζοδρομίου ή ενδιάμεσα.
• Πεζοδρόμηση της οδού Καραβέλα μέχρι την Ι. Γαζή. Προτείνεται η ελαφρά υπερύψωση και η αντικατάσταση της ασφάλτου με υλικά πιο φιλικά στους πεζούς.
• Επανασχεδιασμός της πλατείας Αγ. Μηνά.

Λόγω της μικρής έκτασης του χώρου, προτείνεται η ενοποίηση με τα πεζοδρόμια, με ενιαία κεκλιμένα δάπεδα για την ομαλή κίνηση των πεζών. Διατηρούνται τα δύο πλατάνια, ενώ για την χρήση του σκιερού χώρου προτείνεται η κατασκευή ενός διάτρητου ξύλινου δαπέδου που θα διατηρήσει την υφιστάμενη υδατοπερατότητα. Για την δημιουργία ευχάριστου μικροκλίματος κατά τους θερινούς μήνες προτείνεται και η παρουσία του υγρού στοιχείου με την μορφή χαμηλών πιδάκων.
• Επανασχεδιασμός της πλατείας Γληγόρη.
Η έκταση της πλατείας Γρηγόρη αυξάνεται και δημιουργούνται χώροι κίνησης και στάσης. Κατασκευάζεται νέα πέργκολα για σκίαση, το υφιστάμενο δέντρο διατηρείται, ενώ προστίθενται νέα δέντρα και δημιουργείται χώρος χαμηλού πρασίνου. Για την δημιουργία ευχάριστου μικροκλίματος κατά τους θερινούς μήνες προτείνεται και η παρουσία του υγρού στοιχείου με την μορφή υδάτινης επιφάνειας.
• Εκτεταμένη δεντροφύτευση για την σκίαση του χώρου των πεζοδρομίων.»


—————————————————————————————————————

Κανένας νομίζω δεν θα διαφωνήσει ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, όπως αυτή παρουσιάζεται στη μελέτη. Όλοι επίσης συμφωνούμε για την αναβάθμιση η οποία θα επηρεάσει θετικά όχι μόνο την συγκεκριμένη περιοχή αλλά και όλη την πόλη.

Βέβαια η πρακτική στην πόλη μας έχει ξεφύγει προ πολλού από τις καλές προθέσεις των μελετών. Τα φαρδιά πεζοδρόμια τις περισσότερες φορές γίνονται όχι χώρος κυκλοφορίας και συνάθροισης πεζών, αλλά επέκταση καταστημάτων και χώρος στάθμευσης. Οι στενοί δρόμοι δεν αποτρέπουν την κυκλοφορία των πολλών αυτοκινήτων αλλά δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο. Βασική προϋπόθεση για την όποια αλλαγή είναι η αναβάθμιση για γίνει κτήμα και αίτημα των κατοίκων. Όσο οι δημότες δεν εκπαιδεύονται για τα πλεονέκτημα απομάκρυνσης των αυτοκίνητων από το κέντρο της πόλης, οι μελέτες θα παραμένουν καλές προθέσεις και στην πράξη θα δημιουργούνται «τερατάκια».

Ακολουθεί μια άλλη πρόταση για την πεζοδρόμηση της περιοχής του Αγίου Μηνά του Νίκου Κονδυλάτου, όπως αυτή παρουσιάζεται στο βιβλίο του :«Η Λευκάδα αύριο» – Από την τουριστική μονοτροπία στη διαλεκτική της βιωσιμότητας, εκδόσεις fagottobooks, 2017. Το σκίτσα για την περιοχή που παρουσιάζουμε είναι της αρχιτέκτονος Νόνικας Οικονομοπούλου από το ίδιο βιβλίο.

Προηγουμενο αρθρο
Ξενοφώντας Σάντας ένας λαϊκός δημιουργός - ποιητής
Επομενο αρθρο
Παρουσίαση βιβλίου του Δημητρίου Π.Φατούρου: «Το Θαύμα του Ορφέα- Οι απαρχές των Γιορτών Λόγου και Τέχνης το 1952»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.