HomeΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣυνεδρίαση Πολιτικής Προστασίας Δήμου ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Συνεδρίαση Πολιτικής Προστασίας Δήμου ενόψει αντιπυρικής περιόδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 11.30 π.μ, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας, κατόπιν προσκλήσεως του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Π. Γαζή. Το θέμα της σύσκεψης, ήταν η προετοιμασία για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας και ο συντονισμός της δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση δασικών και άλλων πυρκαγιών ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών και στη σταδιακή ερημοποίηση των πληγεισών περιοχών. Επομένως, η προστασία των δασικών εκτάσεων αποτελεί καθήκον όλων των υπεύθυνων πολιτών.
Αποφασίσθηκαν οι παρακάτω δράσεις – μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Λευκάδας:

1. Να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Μαΐου ο έλεγχος των πυροσβεστικών υδροστομίων. Με την νέα παραλαβή περίπου 25 πυροσβεστικών κρουνών να αντικατασταθούν οι εκτός λειτουργίας και να τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία που θα υποδειχθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Να συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι προληπτικοί καθαρισμοί της βλάστησης τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και σε περιοχές ιδιαίτερης σημασίας και υψηλού κινδύνου.

3. Η εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων.

4. Η τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο, όπου αυτό είναι εφικτό, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

5. Όσον αφορά το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο, στη διάθεση δυναμικού και μέσων προς υποβοήθηση του έργου της καταστολής σε περίπτωση πυρκαγιάς, το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει ο Δήμος μας θα ενημερωθεί εκ νέου, παρουσία και του Δημάρχου, για το πώς θα ενεργήσει ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα του καθένα. Ο μηχανικός εξοπλισμός του Δήμου είναι σε ετοιμότητα να διατεθεί στην εστία πιθανής πυρκαγιάς και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδας και της Πολιτικής Προστασίας.

6. Για τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών από την Πολιτική Προστασία του Δήμου σε συνεργασία με τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης και ιδίως τις ημέρες υψηλού κινδύνου.

7. Όταν ο κίνδυνος για την περιοχή μας για το επόμενο 24ωρο βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εκτιμάται από πολύ υψηλός (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), θα τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας όλος ο ανθρώπινος και μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρα.4α του Ν. 3013/2002. Σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου θα αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι για την αποζημίωση και των μόνιμων υπαλλήλων σε περίπτωση υπερωριών (προβλέπεται για τους εποχιακούς). Επίσης, θα βρεθεί κωδικός για τη διοικητική μέριμνα τόσο των υπαλλήλων του Δήμου που επιχειρούν σε έκτακτες καταστάσεις όσο και για το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να τους προσφέρουμε για την ανεκτίμητη προσφορά τους στα νησιά μας.

8. Οι πρόεδροι/ εκπρόσωποι των Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων μαζί με τους εθελοντές πυροπροστασίας οφείλουν να περιπολούν και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και να παρευρίσκονται κοντά της σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 3852 / 2010 ο κάθε πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας. Για την εκπαίδευσή τους – ενημέρωσή τους η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου είναι πρόθυμες να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

9. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας, όπως επίσης και η Δασική Υπηρεσία, θα περιπολούν με οχήματά τους, ιδίως στις μέρες υψηλής επικινδυνότητας. Τις επικίνδυνες ημέρες θα επεκτείνονται τα περίπολα και από την Ελληνική Αστυνομία. Μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου η Πυροσβεστική και η Δασική Υπηρεσία θα ενημερώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τους δασικούς δρόμους και τις αντιπυρικές ζώνες που χρειάζονται συντήρηση, καθώς και για τα έργα αντιπυρικής προστασίας που απαιτούνται να γίνουν άμεσα. Η συμβολή και η συνεργασία του Δήμου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα πρέπει να είναι σημαντική.

10. Το Λιμεναρχείο Λευκάδας θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν μεταφορά με τα σκάφη του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα νησιά Κάλαμος και Καστός. Επίσης, σε περιπτώσεις υδροληψίας από αεροπλάνα με σκοπό την πυρόσβεση, θα ενημερώνεται για απομάκρυνση σκαφών από τον χώρο για αποφυγή ατυχημάτων.

11. Τέλος, εισηγούμαστε στον κ. Δήμαρχο και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου την αποδοχή των εισηγήσεων των μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασική Υπηρεσία, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Υπηρεσιών του Δήμου) για την κατανομή των πιστώσεων της πυροπροστασίας για το 2015, καθώς γνωρίζουν καλύτερα τις προτεραιότητες και τις δράσεις πυροπροστασίας που απαιτούνται να γίνουν άμεσα στα νησιά μας.

Στο Σ.Τ.Ο συμμετείχαν οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, κ. Γαζής Πάνος και Βλάχος Ευστάθιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βικέντιος Νικόλαος, ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεοχάρης Αντώνης, ο Υπολιμενάρχης Λευκάδας Σημαιοφόρος, κ. Προκοπίου Δημήτρης, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αντιπύραρχος, κ. Ζηκούδης Στέφανος, συνοδευόμενος από τον Πυραγό, κ. Χαλκιά Νίκο, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Λευκάδας Δασολόγος, κ. Λάμπρης Γεώργιος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας, κ. Αρέθας Σπύρος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Δήμου Λευκάδας, κ. Προκοπίου Κυριάκος, η Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Δήμου Λευκάδας, κα Μελά Μαρία και η Προϊσταμένη του Γραφείου Κίνησης, κα Πάντζιου Ζωή.

Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας
Πάνος Γαζής
Εντεταλμένος Σύμβουλος

Λευκάδα,
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Προηγουμενο αρθρο
Θέσεις Εργασίας και Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Λευκάδα από 27/04 έως 04/05/2015
Επομενο αρθρο
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.